Kontrollera på sp.se och kiwa.se

checklilsta-21. Kontrollera på sp.se och kiwa.se att dörren du tänker köpa har svenskt typgodkännandebevis som anger brandteknisk klass EI 30 och brandgastäthet klass Sm. Luftljudsisoleringsklass framgår också av beviset. Dörrbladet skall vara försett med typgodkännademärkning, se bild till höger.

2.
Inbrottskydd av dörrar är inte reglerat i svensk lagstiftning och därmed saknas statlig kontroll och uppföljning. I Sverige utfärdar SBSC certifikat och utför regelbunden tillverkningskontroll av säkerhetsdörrar. Kontrollera därför på sbsc.se att dörren du tänker köpa är certifierad mot inbrottsstandarden SS-EN 1627. Dörrbladet skall vara
försett med certifikatmärkning.

3.
ISO 9001 och 14001 betyder att leverantören har ett certifierat kvalitets- och miljöledningssystem.