Om Secor montering av sakerhetsdorr

Om Secor

Secor är en del av Dalockoncernen sedan 2002 och fullföljer Dalocs kvalitetstänkande hela vägen från offert och order till färdigt montage. Ett tryggt och pålitligt val för dig som kund.

Dalocs säkerhets- och kvalitetstänkande hela vägen

Secor Entreprenad AB grundades 1994. Entreprenad var ett tilläggsord i namnet för att visa att företaget utförde ett färdigt arbete inklusive montage mm. 2002 blev företaget ett bolag i Dalockoncernen. Som ett bolag i Dalockoncernen fullföljer Secor Dalocs säkerhets- och kvalitetstänkande hela vägen ut till slutanvändaren och garanterar att säkerhetsdörrarna blir korrekt och snyggt monterade.

Svensk kvalitet i alla led

Säkerhetsdörrar från Daloc provas, certifieras och tillverkas i Sverige. På så sätt vet du att dörren är typgodkänd och uppfyller gällande lagar och myndighetskrav. Dörrarna är klassningsskyltade så att du vet att du får det du har beställt. Både Secor och Daloc är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och 14001.