Fastighetsbox från Secor

Fastighetsbox

En fastighetsbox i entrén underlättar posthanteringen och kan även bli en social träffpunkt i huset. Det är en god idé att montera fastighetsboxar i samband med att man byter dörrar i fastigheten eftersom kostnaden för fastighetsbox och brevinkasten i princip är densamma.

Säkrare och tystare med fastighetsboxar

Även om det inte är ett krav kan det vara en god idé att montera fastighetsboxar i samband med installationen av säkerhetsdörrar. Kostnaden för att sätta upp fastighetsbox och montera brevinkast i säkerhetsdörrarna i princip är densamma, dessutom blir dörren säkrare och tystare vilket skapar ett trivsammare boende.

Många fördelar med fastighetsbox

Fördelarna är många, inte bara för brevbäraren. Utan det traditionella brevinkastet i lägenhetsdörren är mycket vunnet. Möjlighet att till exempel kasta in brinnande föremål mm genom brevinkastet försvinner och skyddet mot brandspridning, oljud och matos blir bättre.

Förutom hämta brev och vykort, finns också möjlighet få hem lite större försändelser som bokpaket mm. Något som man ofta uppskattar.