ASSA -twin combi 4800

ASSA twin Combi 4800

Användningsområde
För varierande typer av objekt inom bostadssektorn.

Egenskaper:
Uppfyller fordringar enligt Svensk Standard SS 3522, klass 3, EN 1303 GRADE 6. Ingår i av försäkringsbolag godkänd låsenhet
Angreppsskyddad
Dyrk- och manipulationsskyddad

Patenterad nyckelkontroll:
Patenterade nycklar säkerställer att ingen obehörig kan kopiera nycklar. Det innebär att extranycklar tillverkas av patenterade och mönsterskyddade nyckelämnen som kräver ett godkänt och registrerat behörighetsavtal för efterbeställning.

Övrigt:
För objektets lägenhetsdörrar rekommenderas funktionscylinder C10 (ASSA twin Combi 4810) med vilken tillträde till lägenheten vid t. ex. service kan lämnas via cylindern.