Så här säkerställer vi att lägenhetsinnehavaren får en säker dörrinstallation under rådande situation.

Vi på Secor arbetar löpande med att säkerställa att vi följer gällande regler och riktlinjer rörande Covid-19. Det innebär att vi bevakar information från myndigheter och följer händelseutvecklingen rörande Corona noggrant. Vi har även tagit fram handfasta steg för hur vi ska hantera situationen internt – både när det kommer till möten och ute på plats där vi gör dörrinstallationen.

Vår högsta prioritet är säkerhet och god hälsa för våra medmänniskor. Våra kunder ska kunna lita på att de som alltid får en genomtänkt och trygg dörrinstallation, så som att våra anställda ska känna att de har en trygg arbetsplats som bryr sig om deras välbefinnande.

Grunden i detta är att vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, och som ett led i detta har vi tagit fram konkreta säkerhetsåtgärder som vi arbetar utifrån.

Säkerhetsåtgärder vid dörrinstallation

 

  • Vi väljer att senarelägga dörrinstallationen om du som lägenhetsinnehavare visar tecken eller symptom på Covid-19.
  • Medan vi är på plats ber vi lägenhetsinnehavaren att vistas i ett annat rum. Vi kommunicerar med ett säkerhetsavstånd på minst två meter och av omtanke till bägge parter så tar vi inte i hand.
  • Våra anställda är symtomfria när de befinner sig på sin arbetsplats.
  • Vid dörrinstallationen använder installatören avgränsningskydd från trapphuset in i lägenhetens hall. Installatören använder skydd för andning samt spritar händerna både före och efter besöket.
  • Ytorna kring och på den gamla och nya dörren rengörs före och efter dörrinstallationen, exempelvis karm, dörrhandtag och dörrblad.

Det kan också vara värt att förtydliga att i vårt arbete som dörrinstallatörer så arbetar vi i dörrhålet ut mot trapphuset, och håller därmed ett bra säkerhetsavstånd under installationen.

Du kan alltid vara säker på att vi levererar en trygg dörrinstallation till lägenhetsinnehavaren och tar hand om våra anställda. Detta gäller både nu under Corona-tider såväl som när det inte pågår en pandemi.

Med ovanstående arbetsmetoder, där vi på Secor lägger stor vikt vid att skydda vår omgivning och oss själva, är vår bedömning att vi kan fortsätta installera våra säkerhetsdörrar på ett säkert sätt för lägenhetsinnehavarens fortsatta trygghet.

För ytterligare kontakt med Secor, vänligen kontakta Evert Tillman(kommunikationsansvarig)
070-2421881 – Evert.Tillman@secor.se

Kontakt