Daloc entrépartier i stål ger ökad trygghet och längre teknisk livslängd

När 42 entrépartier ska bytas är det viktigt att man gör ett genomtänkt val. Skulle det bli ståldörrar, eller aluminiumdörrar såsom det varit tidigare? AB Bostäder i Borås vägde för och emot och valde slutligen Daloc ståldörr.

Det kommunala fastighetsbolaget AB Bostäder i Borås stod med 42 entrédörrar som behövde bytas i kvarteret Rundeln. De gamla aluminiumdörrarna hade börjat att slå sig. De höll inte längre tätt och var svåra att öppna och stänga. Man stod därför och vägde kring huruvida man skulle välja aluminium igen eller gå mot ett mer hållbart alternativ. Valet föll slutligen på ståldörrar från Daloc.

– Det är en viss kostnadsskillnad men vi förvaltar våra hus med ett långt perspektiv så det är värt den investeringen. Aluminium är mjukt. Fördelen som vi har sett med ståldörrar är att de håller längre. Vi har satt dessa dörrar tidigare, exempelvis i hårt ansatta områden där hyresgästerna är inte så rädda om grejerna, och vi har sett att de klarar sig bra, säger Christer Johansson, projektledare vid AB Bostäder i Borås, som är den som hållit i upphandlingen.

De nya dörrarnas isolerande glas håller kylan ute från trapphusen, och ger en hög grad av personsäkerhet då glasen i dörrarna är multilaminerade och vandalsäkra för yttre åverkan.
Samtidigt som dörrarna sluter tätt, går tyst och har bättre inbrottsskydd än de gamla dörrarna, så att hyresgästerna kan känna sig trygga.

Fördelarna för ståldörrar vägde över

Med allt detta i bakhuvudet var ståldörrar ett självklart alternativ. En upphandling påbörjades som ledde till att 4-5 anbud kom in. Secor tog slutligen hem uppdraget.

– Vi har god erfarenhet av Dalocs ståldörrar sedan tidigare, och beskrev den kvaliteten i upphandlingen. Som tur var så var det Secor som räknade hem det hela, säger Christer Johansson.

De har varit väldigt nöjda med Secor från ax till limpa. Hyresgästerna har inte haft några negativa synpunkter och arbetet har flutit på smidigt.

– Deras dörrar håller väldigt bra. Det är genomgående bra kvalitet på själva dörren, och inte mycket att justera på dem. Secor är duktiga på att installera dem så de slår sig inte. Vi har satt deras dörrar i tidigare entreprenader och har partier fem år tillbaka, men då har vi bara bytt här och där så detta var en större entreprenad, säger Christer.

– Vi har god erfarenhet av Dalocs ståldörrar sedan tidigare, och beskrev den kvaliteten i upphandlingen. Som tur var så var det Secor som räknade hem det hela, säger Christer Johansson.

Lägenheter i tre plan

Husen som bytet skedde i består av tre våningar med 2-3 entréer per hus. Man har tidigare bytt tak och entréerna stod näst på tur för upprustning.

Ståldörren som installerats är en mörkgrå enkeldörr med en rostfri plåt längst ner. Dörren har två fönsterpartier som delas av en central mittpost. En snygg dörr i högsta kvalitet som linjerar väl med husets tegelfasad. Vissa partier är bara själva dörren, vissa är inklusive sidoljus. Sidoljus innebär att det är ett stålparti med en glasyta som inte är öppningsbar i detta fall.

Secor tog ett hus i taget för att arbetet skulle påverka hyresgästerna så kort tid som möjligt.

Dörrinstallationen påbörjades i slutet av september och entréerna var klara lagom till decemberkylan. Därefter skedde en besiktning, och de justeringar som behövdes göras gjordes direkt efter denna.

När vi frågar Christer Johansson vad han tar för lärdom från projektet är han snabb med att svara.

– Tänk på kvalitet säger jag bara. Att man har en bra entreprenör som är kundfokuserad på kundens kund, det är väldigt viktigt. För om de är nöjda så är det en bra grund för att vi också ska vara det.

Kontakt/prisförfrågan

Två män diskuterar resultatet av installerade entrédörrar från Daloc

Har du några frågor?

Önskar du få prisuppgifter eller har du en fråga?
Klicka på knappen ’Kontakta oss’ nedan eller mejla till secor@secor.se

Du kan även ringa oss på 020-440 450 så hjälper vi dig vidare.

För att kunna ge dig rätt information, vänligen ange följande uppgifter:

  • Ditt namn
  • Om du bor i en bostadsrättsförening (Brf) eller annan typ av boende i förening
  • Din adress
  • Ditt telefonnummer
  • En beskrivning eller meddelande om ditt ärende
  • Antal dörrar som behöver tas i beaktning
  • Om möjligt, bifoga gärna en bild

 

Kontakta oss

Du kanske också är intresserad av detta?

Kontakt