Progressiv bostadsrättsförening valde dörrar från Daloc

Lägenhetsdörrarna i brf Kemisten i Umeå hade i de flesta fall passerat 50-årsstrecket. Föreningen, som beskrivs som förändringsbenägen och framåtlutad, valde Daloc och Secor då ”helheten fällde avgörandet”.

I bostadsområdet Ålidhem, inte långt från Umeå universitet och Norrlands universitetssjukhus, ligger brf Kemisten. Föreningen har gjort sig ett namn som progressiv och framåtlutad och var bland mycket annat väldigt tidig med laddstolpar och en av de första bostadsrättsföreningarna med installerad bergvärme.

– Det var den första fakturan jag attesterade som ordförande i brf Kemisten. Det var många miljoner kronor – och det kändes pirrigt, minns Peder Axensten.

Intresse för tekniska lösningar

Föreningen beskrivs som ”på tå och intresserad av tekniska lösningar”. Inställningen bidrog till beslutet att byta ut lägenhetsdörrarna som suttit i fastigheterna sedan byggåret i slutet av 60-talet. Mindre drag från trapphuset, ökat brand- och inbrottsskydd samt minskat ljudinsläpp var några av effekterna som föreningen hoppades uppnå genom bytet.

Efter traditionellt anbudsförfarande föll valet på dörrar från Daloc som skulle installeras av Secor. Dörren föreningen valde var Daloc S-43 Golden Oak som är klassad mot brand, brandgas, ljud och inbrott.

Föreningen valde Daloc S43 med laminatyta Golden Oak. Daloc S43 är klassad mot brand, brandgas, ljud och inbrott.

Helheten fällde avgörandet

– Design är inte oviktigt, och priset likaså, men i vårt fall var det nog helheten som fällde avgörandet. Mycket kan man reglera i avtal, men beslutet att välja Daloc och Secor byggde i mångt och mycket på förtroende. Micke, säger Peder och nickar mot Riksbyggens förvaltare Mikael Sjöström, var väldigt positiv till Secor utifrån tidigare erfarenheter och i de allra flesta fallen förlitar vi oss på deras val av leverantörer. Med facit på hand var det också ett klokt beslut.

Totalt var det 240 otäta och osäkra dörrar i tolv fastigheter som skulle bytas ut och de första säkerhetsdörrarna installerades i september 2022. Då fastigheterna byggts i etapper fram till 1972 fanns misstankar hos föreningen att asbest kunde förekomma i de befintliga installationerna. Och misstankarna besannades; i 19 av 20 stickprov kunde asbest bekräftas. Det här hade kunnat vara ett farthinder men en eventuell sanering låg redan inne i föreningens förfrågningsunderlag.

– Det är en trygghet som beställare att ha att göra med en totalentreprenör. Secors projektledare Niklas Larsson såg till att saneringen kunde påbörjas omgående och den har taktat fint med dörrinstallatörernas arbete. För de boende har störningsmomenten på så sätt kunnat minmineras.

Och vad säger då lägenhetsinnehavarna nu när arbetet är klart? Hur upplever de skillnaden? Peder Axensten har bilden klar för sig.

– Det faktum att ingen längre pratar om dörrarna eller drag och störningar från trapphuset är väl det bästa betyget Secor kan få, säger Peder Axensten och avslutar.

– Det här är en investering som utöver ökad säkerhet även på sikt kommer innebära en besparing för oss. Det möjliggör att vi som bostadsrättsförening kan fortsätta investera i annat som på olika sätt kommer att förbättra boendemiljön för våra medlemmar.

Kontakt/prisförfrågan

Två män diskuterar resultatet av installerade entrédörrar från Daloc

Har du några frågor?

Önskar du få prisuppgifter eller har du en fråga?
Klicka på knappen ’Kontakta oss’ nedan eller mejla till secor@secor.se

Du kan även ringa oss på 020-440 450 så hjälper vi dig vidare.

För att kunna ge dig rätt information, vänligen ange följande uppgifter:

  • Ditt namn
  • Om du bor i en bostadsrättsförening (Brf) eller annan typ av boende i förening
  • Din adress
  • Ditt telefonnummer
  • En beskrivning eller meddelande om ditt ärende
  • Antal dörrar som behöver tas i beaktning
  • Om möjligt, bifoga gärna en bild

 

Kontakta oss

Du kanske också är intresserad av detta?

Kontakt