Säkerhetsdörrar en del i Promenadens prisade driftoptimering

När Bostadsrättsföreningen Promenaden underhåller sina fastigheter i Falun är miljö och driftoptimering viktiga värden. Här hittar du numera både solfångare och solceller på hustaken, moderna säkerhetsdörrar som säkerställer att värmen stannar där den ska vara och återvinning av värmen från både inomhusluften och spillvattnet.

Bara 100 meter från stortorget i Falun ligger tre fastigheter – det är två höghus och ett låghus. Fastigheterna tillhör bostadsrättsföreningen Promenaden, en förening som ständigt har driftoptimering i bakhuvudet.

Här har man bland annat bytt lägenhetsdörrarna till Daloc säkerhetsdörrar, monterat 229 kvadratmeter solfångare och 550 kvadratmeter solceller på taken samt installerat frånluftsvärmepumpar som återvinner värmen i luften.

– Idag producerar vi 40 procent av vår elförbrukning, och 90 procent av våra tapp- och varmvattenbehov. Det innebär att vi sänkt våra taxebundna avgifter med 1 miljon kronor per år, säger Jan Berg, ordförande samt drift- och energiansvarig i föreningen.

Sista steget i den stora energioptimeringen tog de 2019.

– Då diskuterade vi hur mycket värme avloppsvattnet innehåller, alltså spillvattnet. Vi fick veta att det håller cirka 22 grader. Vi hämtar ju värme från frånluften så vi frågade oss om vi inte kunde hämta från spillvattnet också. Och det kunde vi. Så vi har satt in en avloppsvärmeväxlare som med hjälp av värmepump producerar tappvarmvatten och värme, säger Jan Berg.

De följer sin underhållsplan till punkt och pricka, men försöker alltid att tänka steget längre när det kommer till just energioptimering. Detta har de bland annat prisats för av Falun kommun.

”  Vi hade dåliga dörrar. De var inte brandsäkra, det var brevlåda i dörren, det var dålig standard och täthet så temperaturen i lägenheterna varierade mycket, och så lät det lite in i lägenheterna från trapphusen, säger ordförande Jan Berg. ”

Underhåll ett ständigt arbete

Att hålla fastigheterna moderna, fräscha och trygga för de boende är ett kontinuerligt arbete. För Brf Promenaden har det handlat om allt från fönsterbyte och stamrenovering till individuell mätning av elen.

Den senaste stora upprustningen var bytet av de 75 lägenhetsdörrarna. Vid första anblick kan man tänka att det är en säkerhetsrelaterad åtgärd, och det är det förstås också. Men det handlar även om energioptimering.

– Vi hade dåliga dörrar. De var inte brandsäkra, det var brevlåda i dörren, det var dålig standard och täthet så temperaturen i lägenheterna varierade mycket, och så lät det lite in i lägenheterna från trapphusen, säger Jan Berg.

Trapphusen i en fastighet håller alltid lägre temperatur än lägenheterna. Täta dörrar innebär därför positiva värden både för värmeregleringen i fastigheten och för ventilationen eftersom du slipper läckage.

Eftersom de gamla dörrarnas foder innehöll asbest var det inte bara att ta ner dem och installera nya. Arbetet bestod även av en asbestsanering. För att ge så liten inverkan som möjligt i de boendes vardag ville föreningen anlita ett företag som kunde utföra bägge arbetsuppgifterna i ett. Jobbet landade på Secors bord.

– Vi tittade på anbudet, pengarna, men även på andra faktorer: Vad har företaget för referenser, har de social kompetens, kan de erbjuda att det bara är ett företag på plats för bägge uppgifterna, finns spetskompetensen inom ett och samma bolag – vi hade fått signaler om att Secor och deras medarbetare uppfyllde alla våra värden. De var inte billigast, men de var bäst för oss, säger Jan.

Detta visade sig sedan stämma. Processen gick smidigt. Från början till slut tog det 2,5 månad, och eftersom Secor arbetade trappuppgång för trappuppgång var det bara en kort tid som de boende i varje uppgång behövde ge tillgång till sina lägenheter. Entréerna förseglades och sanering samt installation genomfördes.

– Secor skapade tidigt ett starkt förtroende hos oss och efteråt har vi bara fått positiva signaler från våra medlemmar. Färg på dörr och sådant är en sak, men referenser och en bra tidsplanering för medlemmarna, så att logistiken stämmer bra och att tidsplanen håller, att medlemmarna informeras, det är minst lika viktigt. Det var väldigt lyckat, vi fick nästan inga frågor alls från medlemmarna, säger Jan Berg.

Till andra som står i färd med att genomföra dörrbyte tipsar han om att se till alla värden, inte bara pris. Allt från genomförande och spetskompetens till personal och social kompetens.

Kontakt/prisförfrågan

Två män diskuterar resultatet av installerade entrédörrar från Daloc

Har du några frågor?

Önskar du få prisuppgifter eller har du en fråga?
Klicka på knappen ’Kontakta oss’ nedan eller mejla till secor@secor.se

Du kan även ringa oss på 020-440 450 så hjälper vi dig vidare.

För att kunna ge dig rätt information, vänligen ange följande uppgifter:

  • Ditt namn
  • Om du bor i en bostadsrättsförening (Brf) eller annan typ av boende i förening
  • Din adress
  • Ditt telefonnummer
  • En beskrivning eller meddelande om ditt ärende
  • Antal dörrar som behöver tas i beaktning
  • Om möjligt, bifoga gärna en bild

 

Kontakta oss

Du kanske också är intresserad av detta?

Kontakt