Secor vinner förtroendet för säker asbestsanering

Brf Urnan 9 i Solna tog ett viktigt steg mot en säkrare framtid när de anlitade Secor för en renovering, där fokus låg på att hantera asbest i gamla dörrar. Med en prioritering på ärlighet och föreningens verkliga behov, bidrog Secor till en sund och säker boendemiljö.

I Solna ligger Brf Urnan 9, en bostadsrättsförening bestående av 12 lägenheter fördelade på 2 trappuppgångar. Fastigheten, en ståtlig byggnad från 1950-talet, har nyligen genomgått en omfattande renovering med fokus på brandsäkerhet och en hållbar byggnad. Med en nyputsad fasad och ett nylagt tak av tegelpannor, bestämde sig föreningen även för att se över dörrarna. Det projektet visade sig dock inte bli helt enkelt eftersom dörrarna innehöll asbest.

– Vi hade problem med att stänga våra källardörrar ordentligt. Så vi gjorde en upphandling men det första företaget som kom hit och kollade sade att det var asbest i dörrarna så man kunde inte renovera dem, vilket var det vi hade tänkt göra från början, säger Marie Åberg som är styrelseledamot i föreningen.

Totalt handlade det om sju olika dörrar som skulle bytas, samtliga med asbest.

Asbest är ett byggmaterial som användes flitigt under mitten av 1900-talet på grund av dess brandskyddande egenskaper, men som sedan dess har visat sig vara hälsoskadligt. När asbestfibrer andas in kan de orsaka allvarliga lungsjukdomar, inklusive asbestos och mesoteliom. Det var därför av yttersta vikt för Brf Urnan 9 att hantera och avlägsna allt asbestmaterial på ett säkert sätt.

Föreningen tog in flera offerter, och alla rekommenderade olika metoder. Ett företag sade att det räckte att byta dörrbladen och att man kunde låta karmarna sitta kvar, en annan sade att allt behövde bytas.

Secor, som för ett par år sedan bytt alla lägenhetsdörrar till säkerhetsdörrar hos samma förening, var det företag som gav bäst intryck även denna gången.

– En brandskyddskonsult tittade på offerterna och sade att den som var från Secor var ärligast och bäst ur brandskyddssynpunkt, säger Marie Åberg.

”- -En brandskyddskonsult tittade på offerterna och sade att den som var från Secor var ärligast och bäst ur brandskyddssynpunkt, säger Marie Åberg.”

Ett transparent och ärligt möte

Secor hade i sin offert rekommenderat en metod där man byter dörrbladen och sätter in renoveringskarmar, ett slags mellanting mellan de andra två företagen. Men det som stod ut var det faktum att man även rekommenderade föreningen att stämma av uppgifterna med en oberoende part.

– Secors representant Richard rekommenderade mig att prata med en brandskyddskonsult för att även få en oberoende synpunkt. Det kändes väldigt tryggt. Svaren vi hade fått från företagen var så väldigt olika, så det som stack ut med Secor var att de var så ärliga och transparenta. Jag hade inte tänkt på att kontakta en brandskyddskonsult om det inte var för att Richard sade det. Han sade att de inte vill göra ett större jobb än vad som faktiskt behövs, säger Marie Åberg.

Beslutet att använda renoveringskarmar, som innebär en minimal påverkan på miljön och minskade arbetskostnader, underlättade processen. Dessutom valdes brandsäkra dörrar från Daloc som kan stå emot eld i upp till 60 minuter, en signifikant uppgradering jämfört med de tidigare dörrarnas kapacitet.

– Sedan upphandlade vi även att Secor fick titta på våra portar, för att få ett utlåtande vad vi behövde göra med dem, samt byta portkod och koddosor. De var så ärliga – de sade att vi inte behövde byta dem ännu, utan att vi kunde prova att justera dem istället. Så det gjorde vi och det räckte. De kopplade även ihop oss med en låssmed som hjälpte oss med koderna, säger Marie Åberg.

Hälsorisker med asbest förtydligar behovet av kunniga partners

Projektet, som inleddes och slutfördes under februari 2024, var inte bara en investering i fastighetens säkerhet utan också i dess estetiska värde. Dessutom gick bytet väldigt fort.

Genomförandet av detta projekt understryker vikten av en välplanerad renovering och den positiva effekten av att välja rätt partner för jobbet.

– Bytet var klart på två dagar och låssmeden gjorde sitt jobb på en eftermiddag. Besiktningen tog sedan 30 minuter, säger Marie som slår fast att hela processen har gått väldigt smidigt till och att de nu kan pusta ut ett tag.

– Det här var det sista stora projektet på ett bra tag. Vi har nollställt klimatskalet på fastigheten, dränerat marken där det behövdes, och renoverat tvättstugan. Så nu är vi klara för många år framåt. Vi har heller ingen asbest kvar och har en väldigt bra grund för en brandsäker trappuppgång, säger Marie.

Med de nya dörrarna på plats, en förnyad fasad och även nytt taksystem, står Brf Urnan 9 väl rustade inför framtiden.

Kontakt/prisförfrågan

Två män diskuterar resultatet av installerade entrédörrar från Daloc

Har du några frågor?

Önskar du få prisuppgifter eller har du en fråga?
Klicka på knappen ’Kontakta oss’ nedan eller mejla till secor@secor.se

Du kan även ringa oss på 020-440 450 så hjälper vi dig vidare.

För att kunna ge dig rätt information, vänligen ange följande uppgifter:

  • Ditt namn
  • Om du bor i en bostadsrättsförening (Brf) eller annan typ av boende i förening
  • Din adress
  • Ditt telefonnummer
  • En beskrivning eller meddelande om ditt ärende
  • Antal dörrar som behöver tas i beaktning
  • Om möjligt, bifoga gärna en bild

 

Kontakta oss

Du kanske också är intresserad av detta?

Kontakt