Bakom en av dessa dörrar har det brunnit. Kan du se vilken?

När det brinner är en lägenhetsdörrs viktigaste egenskap att se till att eld och farliga brandgaser inte sprider sig. De två dörrarna här nedanför är identiska. Det är svensktillverkade säkerhetsdörrar från Daloc. Men bakom en av dessa dörrar har det varit en fullt utvecklad brand. Ändå märks det inte på utsidan. Anledningen är att Dalocs säkerhetsdörrar skyddar dig mot giftiga brandgaser och motstår en fullt utvecklad brand i minst 30 minuter. Det är en tidsfrist som räddar både liv och egendom och som förhindrar att branden sprider sig till resten av huset.

Frågan är alltså: bakom vilken dörr har det brunnit?

Att det är svårt att se är ett skydd, både för dig och din fastighet.

Skönt, bakom den här dörren har det inte brunnit. Om det brinner i någon annan del av huset är alla boende trygga tack vare att säkerhetsdörrar från Daloc skyddar mot giftiga heta brandgaser och brand i minst 30 minuter.

Tips om det börjar brinna:


Brinner det i grannens lägenhet och det finns rök i trapphuset?

Gå inte ut i ett trapphus som är fyllt med rök. Röken är väldigt giftig och redan efter ett par andetag riskerar du att bli medvetslös. Stanna istället kvar i din lägenhet och larma 112. Då får räddningstjänsten reda på att du är inne i din lägenhet. Vänta på den plats i lägenheten där räddningstjänsten lättast kan rädda dig, till exempel vid balkongdörren eller fönstret.

Brinner det i din lägenhet?

Stäng in branden i rummet där det brinner, om du inte kan släcka den. Ta dig ut och stäng lägenhetsdörren efter dig. Stänger du in branden i lägenheten sprider sig inte branden och den giftiga röken lika fort.

Så här skyddar en Daloc-dörr vid brand

Klarar temperaturer på

900°C

Skyddar mot brandgaser och brand i minst

30 min

Medeltemperaturen överstiger inte

140°C

Bakom den här dörren har det varit en fullt utvecklad brand. Ändå har varken eld eller brandgaser spridit sig till resen av fastigheten. Att en säkerhetsdörr från Daloc ger ett så bra brandskydd beror på dörrens konstruktion.

Den är till exempel tillverkad i obrännbara material som höghållfasthetsstål och isolering av mineralull. Men det räcker inte. Våra dörrar har gått igenom en rad provningar hos oberoende skandinaviska institut. De uppfyller alla gällande lagkrav och är typgodkända för att skydda mot heta brandgaser och brand i minst 30 minuter. Här är tre viktiga saker som testas:

1. Skydd mot sticklågor

I en fullt utvecklad brand kan temperaturen efter 30 minuter överstiga 900 grader, vilket innebär extrema påfrestningar. En felkonstruerad dörr kan böja sig vid dessa temperaturer, vilket skapar springor, där så kallade sticklågor kan tränga igenom och antända den sida där det inte brinner. Det gör inte en dörr från Daloc.

2. Den får inte bli för varm

Dörren måste vara isolerad så att den inte blir för varm. Värme kan antända sidan där det inte brinner (även om inte lågorna når dit). En dörr från Daloc är konstruerad för att medeltemperatursstegringen på dörrbladet inte ska överstiga 140 grader på sidan där det inte brinner.

3. Den stoppar farliga brandgaser

Den största faran vid bränder är de giftiga brandgaserna. Kolmonoxid är den gas som orsakar flest dödsfall vid bränder. Den är extra farlig eftersom den inte luktar. Andra farliga gaser är vätecyanid och väteklorid. En säkerhetsdörr ifrån Daloc håller tätt mot heta brandgaser.

Kontakt/prisförfrågan

Två män diskuterar resultatet av installerade entrédörrar från Daloc

Har du några frågor?

Önskar du få prisuppgifter eller har du en fråga?
Klicka på knappen ’Kontakta oss’ nedan eller mejla till secor@secor.se

Du kan även ringa oss på 020-440 450 så hjälper vi dig vidare.

För att kunna ge dig rätt information, vänligen ange följande uppgifter:

  • Ditt namn
  • Om du bor i en bostadsrättsförening (Brf) eller annan typ av boende i förening
  • Din adress
  • Ditt telefonnummer
  • En beskrivning eller meddelande om ditt ärende
  • Antal dörrar som behöver tas i beaktning
  • Om möjligt, bifoga gärna en bild

 

Kontakta oss

Du kanske också är intresserad av detta?

Kontakt