Brandskydd - Din ytterdörr kan rädda liv

Visste du att ytterdörren kan vara skillnaden mellan liv och död i händelse av en brand i ett flerbostadshus. Säkerhetsdörren håller både giftig gas borta och elden stången.

Du känner förmodligen redan till att en säkerhetsdörr utgör en grundläggande del när det kommer till ett bra skydd mot inbrott. Men visste du att den även är avgörande för brandskyddet i en fastighet?

Alla vill bo i en trygg bostad. Det bästa du kan göra för att öka tryggheten i en fastighet är att uppfylla kraven kring just inbrottssäkerhet och brandskydd. Många är rädda för dessa två faror, och lösningen på problemet stavas säkerhetsdörr. Det är också ett lagstadgat krav idag att man vid nybyggnation eller byte av lägenhetsdörr väljer just en brand- och brandgastäthetsklassad ytterdörr.

Skulle det utvecklas en brand i en av bostäderna ser säkerhetsdörren till att giftig gas inte tar sig in eller ut, samt att branden hålls stången, i minst 30 minuter. Vid brand i ett utrymme är alltså säkerhetsdörren en av de viktigaste delarna i brandskyddet.

Eftersom branden inte lämnar utrymmet på minst en halvtimme, finns det ett ganska stort tidsspann att upptäcka den på och att ringa SOS Alarm. På den tiden finns det även möjlighet för räddningstjänsten att ta sig ut till platsen, påbörja släckning och hjälpa individer ut ur byggnaden.

Förebygg brand i hemmet
2019 utförde räddningstjänsten 7 178 insatser där bostadsbrand var den utlösande faktorn.

Många tror att levande ljus är den vanligaste brandorsaken. Men även om den också finns med på listan över vanliga utlösande faktorer så är det faktiskt spisen som är den största boven i flerbostadshus. Rökning och fel i hemmets utrustning är också vanliga anledningar – även dessa mer vanliga än bränder orsakade av levande ljus.

Branden som uppstår i sig är farlig. Värmeutvecklingen och elden kan orsaka personskador – i värsta fall dödsolyckor. Hittills i år har 89 personer omkommit i bränder. Skadade byggnadsdelar som faller samman utgör också ett hot. Men det man kanske inte alltid tänker på är att även röken som utvecklas från brinnande material är farlig. Dels handlar det om att brandröken som sådan är giftig, dels om att andra giftiga gaser kan släppas fria i takt med att produkter skadas. Inandning av giftig brandgas är den enskilt vanligaste dödsorsaken.

När syrehalten i luften sjunker blir det svårare att andas, och även svårare att finna kraft nog att ta sig ur en farlig situation. Därför är just det faktum att giftiga gaser inte kan ta sig förbi säkerhetsdörren – dess brandgastäthet – en av dess viktigaste egenskaper.

Välj en trygg dörrinstallation
När du köper säkerhetsdörr med brandskyddet i åtanke är det viktigt att leta efter typgodkända brandgastäta ytterdörrar. Väljer du brandgastäthetsklassade dörrar i klass Sa och S200 från Daloc uppfylls alla Boverkets regler samt gällande standarder.

Dalocs säkerhetsdörrar kommer som standard med ett brandmotstånd på minst 30 minuter. Det finns även modeller med minst 60 minuter brandmotstånd, dessa installeras normalt där det finns ett stort skyddsbehov – såsom dörrar till källare eller vindsutrymmen.

Förutom själva dörrens konstruktion måste även installationen av dörren vara riktig för att brandskyddet ska upprätthållas. Secor installerar enbart Dalocs säkerhetsdörrar, och installatörerna är dessutom utbildade och certifierade för att varje installation ska uppfylla alla säkerhetskrav.

Med en typgodkänd säkerhetsdörr och en godkänd installation har du ökat säkerheten i fastigheten. Det gör att ytterdörren går från att vara en vanlig dörr till en del i byggnadens brandskydd – vilket innebär trygghet för samtliga boende.

Bakom vilken dörr har det brunnit?

Skönt, bakom den här dörren har det inte brunnit. Om det brinner i någon annan del av huset är alla boende trygga tack vare att säkerhetsdörrar från Daloc skyddar mot giftiga heta brandgaser och brand i minst 30 minuter.

Tips om det börjar brinna:


Brinner det i grannens lägenhet och det finns rök i trapphuset?

Gå inte ut i ett trapphus som är fyllt med rök. Röken är väldigt giftig och redan efter ett par andetag riskerar du att bli medvetslös. Stanna istället kvar i din lägenhet och larma 112. Då får räddningstjänsten reda på att du är inne i din lägenhet. Vänta på den plats i lägenheten där räddningstjänsten lättast kan rädda dig, till exempel vid balkongdörren eller fönstret.

Brinner det i din lägenhet?

Stäng in branden i rummet där det brinner, om du inte kan släcka den. Ta dig ut och stäng lägenhetsdörren efter dig. Stänger du in branden i lägenheten sprider sig inte branden och den giftiga röken lika fort.

Så här skyddar en Daloc-dörr vid brand

Klarar temperaturer på

900°C

Skyddar mot brandgaser och brand i minst

30 min

Medeltemperaturen överstiger inte

140°C

Bakom den här dörren har det varit en fullt utvecklad brand. Ändå har varken eld eller brandgaser spridit sig till resen av fastigheten. Att en säkerhetsdörr från Daloc ger ett så bra brandskydd beror på dörrens konstruktion.

Den är till exempel tillverkad i obrännbara material som höghållfasthetsstål och isolering av mineralull. Men det räcker inte. Våra dörrar har gått igenom en rad provningar hos oberoende skandinaviska institut. De uppfyller alla gällande lagkrav och är typgodkända för att skydda mot heta brandgaser och brand i minst 30 minuter. Här är tre viktiga saker som testas:

1. Skydd mot sticklågor

I en fullt utvecklad brand kan temperaturen efter 30 minuter överstiga 900 grader, vilket innebär extrema påfrestningar. En felkonstruerad dörr kan böja sig vid dessa temperaturer, vilket skapar springor, där så kallade sticklågor kan tränga igenom och antända den sida där det inte brinner. Det gör inte en dörr från Daloc.

2. Den får inte bli för varm

Dörren måste vara isolerad så att den inte blir för varm. Värme kan antända sidan där det inte brinner (även om inte lågorna når dit). En dörr från Daloc är konstruerad för att medeltemperatursstegringen på dörrbladet inte ska överstiga 140 grader på sidan där det inte brinner.

3. Den stoppar farliga brandgaser

Den största faran vid bränder är de giftiga brandgaserna. Kolmonoxid är den gas som orsakar flest dödsfall vid bränder. Den är extra farlig eftersom den inte luktar. Andra farliga gaser är vätecyanid och väteklorid. En säkerhetsdörr ifrån Daloc håller tätt mot heta brandgaser.

Kontakt/prisförfrågan

Två män diskuterar resultatet av installerade entrédörrar från Daloc

Har du några frågor?

Önskar du få prisuppgifter eller har du en fråga?
Klicka på knappen ’Kontakta oss’ nedan eller mejla till secor@secor.se

Du kan även ringa oss på 020-440 450 så hjälper vi dig vidare.

För att kunna ge dig rätt information, vänligen ange följande uppgifter:

  • Ditt namn
  • Om du bor i en bostadsrättsförening (Brf) eller annan typ av boende i förening
  • Din adress
  • Ditt telefonnummer
  • En beskrivning eller meddelande om ditt ärende
  • Antal dörrar som behöver tas i beaktning
  • Om möjligt, bifoga gärna en bild

 

Kontakta oss

Du kanske också är intresserad av detta?

Kontakt