Funderar du på att byta dörr till en säkerhetsdörr?
Kanske har du redan beställt en?

Vi går igenom installationsprocessen i detalj så att du har full koll på vad du kan förvänta dig.

En säkerhetsdörr skiljer sig från en traditionell dörr eftersom den dels är av ett annat material, dels ska säkerhetsdörren installeras på ett speciellt sätt. Dörren ska klara sådant som inbrottsförsök, bränder och ljudstörningar, det är därför av högsta vikt att den installeras korrekt säger Evert Tillman, kommunikationsansvarig hos Secor.

Dörrinstallationen kan brytas ner i fem delmoment.

Första momentet är när du beställer säkerhetsdörren. Du går då igenom alla detaljer såsom dörrmodell och eventuella tillval – du kan exempelvis välja till digitalt dörröga eller välja en viss färg på insidan av dörren för att matcha hallen. Secor kommer att åka ut och måtta upp ditt dörrhål samt undersöka förutsättningarna på plats så att man väljer rätt metod för installationen. I detta skede kommer ni även att besluta hur nyckelöverlämningen ska ske.

Övriga moment sker under själva dörrinstallationen. Först ut är nedmontering av den gamla dörren. Du och Secor har bestämt en dag och tid då bytet ska genomföras, och installatören kommer då ut till dig och påbörjar demontering av din nuvarande dörr efter att ha lagt ut en matta som skyddar ditt hallgolv.

Foder skärs loss och plockas ned, den gamla dörren plockas bort och karmen sågas i mindre delar så att karmen kan plockas ut utan att väggen tar skada. Borttagning av den gamla karmen, samt infästning av den nya karmen, är de delmoment som kommer att väsnas lite. I övrigt är inte dörrbytet en särskilt ljudlig process.

Med den gamla dörren borta inleds delmoment tre – själva installationen.
Allra först installeras karmen i dörrhålet. Det ska finnas bra infästningsmöjligheter i väggen som karmen skruvas i. Om det inte finns det, om väggen exempelvis är porös, krävs förstärkningsskenor av stål som stadgar upp, säger Evert Tillman. Karmen måste nämligen sitta helt rak så att dörren inte slår igen eller slår upp av sig själv. Vidare måste karmen sitta infäst ordentligt med rätt typ av skruvar så att inte tjuven kan bryta loss karmen.

Med karmen på plats isoleras utrymmet mellan karm och vägg och dörren hängs på. Därefter görs de mer kosmetiska delarna, såsom exempelvis fogning och installation av plåtomfattning som ansluter in i hallen. Under detta moment handlar det om att få snygga övergångar mellan vägg och karm, men även att installera alla tillbehör såsom exempelvis trycke, ringklocka, tittöga och vredkåpa om du har brevinkast i dörren.

Slutligen kommer det sista momentet och det är städningen. Installatören torkar av karm, dörrblad och lister samt städar golvet så att du kommer hem till en ren och fin hall med din nya säkerhetsdörr på plats. Du behöver inte vara hemma under dörrbytet.

– Det vanliga är att man släpper in installatören när denna kommer och sedan kan man exempelvis gå till jobbet eller gå ut med hunden. Innan du går kommer ni överens om hur den nya nyckeln ska överlämnas, exempelvis att du kommer hem och tar emot den. Men du får såklart även vara hemma under bytet, säger Evert Tillman.
Husdjur får också vara hemma, men för att säkerställa att de inte rymmer ska du stänga om dem så att de inte kan ta sig ut i hallen.

Hel fastighet eller enskilt byte?

Själva installationsprocessen är densamma oavsett om det är en hel fastighet som ska byta dörrar eller bara en enskild boende. Men förberedelserna och planeringen skiljer sig åt.

– När det är en hel fastighet som ska byta dörrar så brukar vi ta ett trapphus i taget för att minimera störningarna. Vi har också flera installatörer på plats som arbetar på flera dörrar parallellt, säger Evert Tillman på Secor.

Även nyckelöverlämningar skiljer sig åt. I en bostadsrättsförening brukar man ha ett möte med alla boende för att dela ut nya nycklar före dörrbytet när det är en hel fastighet som ska byta dörrar och lås, medan du som beställt ett enskilt dörrbyte själv vanligen får nyckeln direkt av installatören eller redan har en ny cylinder som du har köpt själv. I hyreslägenheter finns det också givetvis uppsatta rutiner för hur nycklar ska hanteras vid dörrbyten.

Så lång tid tar det
En installation av en säkerhetsdörr tar normalt sett 2-3 timmar.

– Det är viktigt att du är en medveten konsument när du väljer installationsföretag. På så vis säkerställer du att du får en trygg installation där dörren uppfyller de krav den är tänkt för, säger Evert Tillman.

Att byta dörr är nämligen både enkelt och komplicerat på samma gång. Med en kunnig installatör som har lång erfarenhet görs dörrbytet enligt de krav och montageanvisningar som finns. Det finns olika tillvägagångssätt beroende på väggmaterial och dörrmodell. Detta känner en erfaren installatör till och planerar för.

Men för en ovan person som kanske inte arbetar med dörrinstallationer varje dag kan resultatet lika gärna bli motsatt. Denna känner kanske inte till de olika krav som finns för dörrinstallationen, eller har inte 100-procentig koll på hur just din säkerhetsdörr ska installeras. Då kan i värsta fall din nya dörr inte motstå brand, inbrott, oljud och lukter som dörren ska göra, samt att du får räkna med flera besök av en installatör som får göra om dörrinstallationen.

– Vi på Secor jobbar bara med Dalocs säkerhetsdörrar och alla våra installatörer är certifierade. Det innebär att de genomgått både teoretisk och praktisk utbildning. Vi vidareutbildar dessutom alla kontinuerligt. Detta ihop med en god planering inför varje dörrbyte gör att vi kan säga att dörrinstallationen i snitt tar 2-3 timmar och att vi inte kommer att behöva komma tillbaka flera gånger. När vi lämnar din bostad är vi klara, säger Evert Tillman. Du har sedan fem års garanti på både säkerhetsdörren och utfört installationsarbete.

Kontakt