Vanliga frågor och svar.

Det som vi inte vet om att byta dörr, eller att installera säkerhetsdörrar, är inte värt att veta. Och vi delar gärna med oss av vår kunskap.

Vad är skillnaden mellan S200 & Sa?

S200 är en klass för varma brandgaser (200°C) och Sa är en klass för kalla brandgaser.

Varför certifikat på säkerhetsdörrar?

Om en dörrtillverkare inte låtit en oberoende tredje part (SBSC med ”ögat”) granska och certifiera sin produkt finns det ingen som garanterar att inbrottsskyddet håller rätt nivå. Vi har hittills aldrig träffat på en icke certifierad, dvs egendeklarerad, säkerhetsdörr som klarar inbrottsklassen.

Vilka klassningar krävs?

Detta beror på var dörren är placerad och vilka egenskaper som efterfrågas av dörren. Kontrollera med ex. brandkonsult och försäkringsbolag.

Hur lång livslängd har min dörr?

Upp till 50 år vid normalt bruk och regelbunden skötsel enligt anvisningar.

Vilket är den högsta säkerhetsklassen jag kan få på min dörr?

För en tambur eller loftgångsdörr är högsta nuvarande klassning RC4. Se Daloc S44

Jag vill byta låscylinder i min dörr?

Att byta låscylinder i sin dörr är relativt enkelt och går att göra själv. Om man är osäker föreslår vi att låta låssmed utföra jobbet.

Hur säker är min dörr?

Läs mer om klassningar här  

Vilka klassningar har min dörr?

På din dörr skall finnas en typgodkännandeskylt/dekal som oftast sitter på bakkanten av dörrbladet, mot gångjärnen. På typgodkännandeskylten står vilka klassningar din dörr har. En typgodkännandeskylt får aldrig målas över eller avlägsnas från en klassad dörr. Om så sker tappar dörren sina klassningar.

Går det beställa dörrar utöver standardmått?

JA!

Kan man bryta sig in i en säkerhetsdörr?

Alla dörrar går att forcera eller bryta upp med gott om tid och rätt verktyg. Det man vill åstadkomma är att göra det så svårt som möjligt för tjuven att ta sig in genom dörren. 

Vad skiljer en Daloc S33 mot en Daloc S43?

Skillnaden som man först ser är att S43 kommer utrustad med flerpunktslås vilket innebär att dörren förreglas av tre hakreglar på låssidan med en enda nyckel. S33 har som standard en förregling. S43:s flerpunktslås tillsammans med den inre uppbyggnaden gör att den blir ytterligare mer komplicerad att forcera/bryta upp än sin lillebror S33.

Kan man få speglar i gammal stil på sin säkerhetsdörr?

Ja, det går alldeles utmärkt att få en säkerhetsdörr anpassad i äldre stil.

Hur lång garantitid har jag på min dörr?

Secor ger dig 5 års garanti på dörr och installation.

Vad ska jag förbereda och tänka på inför en dörrinstallation?

När du avtalat tid för installation är det bra att du plockar undan kläder, skor och andra saker som finns inom en meter från dörren. Installatören behöver lite utrymme direkt innanför dörren och lägger en matta där för att skydda ditt golv under installationen. Viss mängd av damm kan dock förekomma.

Kan jag få Yale Doorman till min dörr?

Du kan beställa Yale Doorman-lås till nyproducerade Daloc-dörrar, inte till din befintliga Daloc-dörr.

Varför ska jag välja Secor för att installera min dörr?

Secor arbetar med certifierade installatörer som löpande utbildas och kontrolleras för att garantera dig en trygghet. Med Secors installatörer spar du dessutom tid och kan ägna dig åt annat med vetskapen om att din dörr håller vad den lovar.  

Hur lång tid tar en dörrinstallation?

En standardinstallation tar ca 3 timmar, beroende på b la. förutsättningar i väggarna. Kontakta ditt Secorkontor för en mer exakt tid för just din dörr.

Kan jag installera dörren själv?

Att installera en säkerhetsdörr korrekt kräver förkunskaper och rekommenderas inte i fösta hand. Låt en certifierad dörrinstallatör hjälpa dig så spar du tid och kan samtidigt koppla av och vara trygg i att dörren håller vad den tillverkats för.

Vad händer med min gamla dörr?

Secor är certifierade enligt ISO 9001 och 14001 och alla dörrar som byts lämnas till återvinningscentral där de tas om hand på ett miljömässigt korrekt sätt och blir till energi och nya produkter.

Har köpt en begagnad dörr. Kan ni installera den?

Nej, vi tar inte på oss att installera begagnade dörrar.

Jag har tappat mina nycklar och behöver nytt lås?

Kontakta en auktoriserad låssmed(se SLR.se) och undvik lycksökarna som oftast annonserar på din port. Det kan bli både dyrt och fel utfört om en icke certifierad låssmed hjälper dig med dörröppning.

Mitt brevinkast har gått sönder?

Har du en Daloc-dörr kan Secor hjälpa dig att byta brevinkast. Det blir dock allt vanligare att man för trygghet och ökad säkerhet, pluggar sitt brevinkast och istället väljer fastighetsboxar i huset eller låsbar brevlåda på vägg utanför dörren. Secor är enda företaget som kan erbjuda en brevinkastplugg som låter dörren bibehålla sina klassningar efter pluggning. Kontakta ditt lokala Secor-kontor eller ring 020-440450.

Jag behöver ny tätningslist till min dörr var kan jag köpa den?

Tätningslist finns vanligtvis hos välsorterade byggvaruhandlare. Tag med en bit som prov och visa upp för personalen.

Min tröskel har spruckit, vad kan göras åt det?

Beroende på skadans omfattning kan tröskeln behöva bytas. Skicka gärna en bild på skadan till ditt lokala Secor-kontor som bedömer skadans omfattning.

Kan ni använda våra befintliga ovala låscylindrar till den nya säkerhetsdörren?

Om den ovala låscylindern förses med godkänt cylinderbehör så gäller klassningarna

Jag hör fortfarande ljud från trapphuset efter att jag fått en ny dörr?

Om du efter dörrbyte fortfarande upplever ljud från andra sidan dörren är det också viktigt att titta på hur väggen ser ut. I en äldre fastighet kan väggarna behöva ljudisoleras för att komplettera dämpning. Innan du väljer säkerhetsdörr, kontrollera med fastighetsägaren vilken väggbeskaffenhet huset har och om det går att få hjälp att åtgärda ljudgenomträngning.

Var kan jag köpa plastbokstäver till mitt brevinkast?

Secor har inte plastbokstäver till försäljning. Kontakta din Brf eller hyresvärd.

Kan jag få Yale Doorman i min befintliga Daloc-dörr?

Nej. Yale Doorman kan du få som tillval när du köper en ny Daloc-dörr.

Det drar kalluft från tröskeln på min dörr jag ser trappljuset mellan tröskeln?

I det löpande underhållet på en dörr ingår att se över tätningslisterna i dörren. När en tätningslist är trasig eller har börjat släppa bör den bytas. Beroende på hur mycket dörren används och hur man belastar tröskel och list där kan en tröskellist behöva bytas med mellan 3-7 års mellanrum. Karmens tätningslister byts med 10-12 års mellanrum eller när de gått sönder eller lossnat.

Jag har svårt för att låsa min dörr?

Det vanligaste felet att en säkerhetsdörr är svår/trög att låsa beror på små stenar/grus som lagt sig på tröskeln vid tätningslisten och motverkar att dörren stängs helt och hållet. Detta är särskilt vanligt vintertid då många får med sig grus eller småsten i de grova mönster vi har under våra skor. Kontrollera därför alltid tröskeln först innan du kontaktar fastighetsskötare eller servicetekniker.

Jag har fått repor på min dörr?

En lackad dörr kan bättringsmålas, precis som en bil. Ta reda på din kulör och gå därefter till färghandeln. Har du däremot mindre repor i en laminerad dörr i träimitation rekommenderar vi vax, t.ex. Bauwax som finns i flertal olika färger.

Vilka tillval kan jag göra på min dörr?

Vit insida, dörrspärr, digitalt tittöga, flera olika låsalternativ, karmtyper etc. Kontakta oss för mer information.

Har fått inbrott. Hur fort kan jag få min dörr?

Ring först 020-440450 och prata med en av våra kollegor. En ny dörr som antingen är provisorisk eller passar kan ofta levereras samma dag eller dagen därpå.

Vilka färger / trämönster kan jag få på min dörr?

Samtliga NCS eller RAL-koder för målade dörrar, samt se länk för att komma till våra laminat och spegelförsedda dörrar.

Vad kostar en ny dörr?

En ny installerad dörr har många parametrar som påverkar priset. Kontakta oss för gratis offert via kontaktformulär här på hemsidan eller ring 020-440450.

Vem kan hjälp mig att byta dörr?

Att byta en redan befintlig dörr mot en ny bör du överlåta på en duktig installatör för att vara säker på att den blir korrekt installerad och håller de egenskaper och skydd den tillverkats för. Secor är installatörsföretag ägt av dörrtillverkaren Daloc, Nordens ledande dörrtillverkare och vi på Secor ser till att dörren blir korrekt installerad. Skicka in din förfrågan via kontaktformulär på hemsidan eller ring 020-440450.

Hur genomför jag en beställning?

Kontakta oss via hemsidans kontaktformulär eller ring 020-440450. Du kan även söka någon av våra lokala kontor i landet direkt. Samtliga kontaktuppgifter finns under kontakt och support.

Kontakt

Två män diskuterar resultatet av installerade entrédörrar från Daloc

Skicka in din frågan nu!

Hittar du inte svar på din fråga här, välkommen att skicka in frågan via ett mejla.
Klicka på knappen ’Kontakta oss’ nedan eller mejla till secor@secor.se

 

 

Kontakta oss

Kontakt