Vision, affärsidé och kärnvärden.

Vår vision.

Vi ska använda vår kunskap till att skapa trygghet och nytta för fastighetsägare och boende i flerbostadshus.

Secors vision är att genom våra professionella tjänster och produkter bidra till att ge fastighetsägare och boende i flerbostadshus ökad trygghet och säkerhet. Vi utvecklar vår kvalitetssäkrade installationsprocess som medför att vi kan installera Dalocs dörrar med hög effektivitet. Då blir våra produkter och tjänster tillgängliga för det stora flertalet. För att klara de uppgifterna behöver våra anställda ha både rätt kompetens och rätt inställning till uppdraget. Vårt förhållningssätt och bemötande är avgörande för förtroendet för oss. Vi håller det vi lovar.

Vår affärsidé.

Affärsidén är att med egna installatörer och stark lokal närvaro sälja och installera Daloc Säkerhetsdörrar för utbyte i flerbostadshus. Entrépartier, branddörrar, fastighetsboxar, lås och beslag samt trapphusrenovering är kompletterande produkter som kan erbjudas i samband med dörrbyte.

Produkterna säljs alltid färdigt installerade och entreprenaderna utförs i objektsform och som enskild installation. Hämtlagerverksamhet kan förekomma. Vår kompetens, höga tillgänglighet och att vi alltid håller vad vi lovar skapar kundnytta. Secor-kedjan är ett långsiktigt stabilt företag med god lönsamhet, ett tryggt förstahandsval.

Våra kärnvärden.

Secors kärnvärden är: framåtanda, trygghet och långsiktighet, begrepp som är en viktig del av vår företagskultur. De genomsyrar vår organisation, våra produkter och vårt sätt att arbeta.

Framåtanda.

Trygghet.

Långsiktighet.

Kontakt