Egenskaper och klassningar.

Dalocs säkerhetsdörrar skyddar inte bara mot inbrott och bränder. De ökar även komforten eftersom de effektivt stänger ute både oljud och lukter från trapphuset. Alla dörrar är provade och certifierade av oberoende instans och uppfyller alla regler och lagkrav. Här kan du läsa mer om dörrens egenskaper och klassningar

I standardversionen står en säkerhetsdörr från Daloc emot en brand i minst 30 minuter. Det motsvarar brandklass EI30. Daloc S43, D43 och S44 kan också beställas i klass A60, vilket innebär att den står emot brand i minst 60 minuter. Dörrarna skyddar även mot giftiga brandgaser.

Innerdörrar kan i dagsläget inte CE-märkas men ytterdörrar har CE-märkning av brandegenskaper från 1 november 2019.

Brand- och säkerhetsdörrar för inomhusbruk (tex i trapphus) kan i dagsläget inte CE-märkas eftersom produktstandarden för innerdörrar (EN 14351-2) ännu inte harmoniserats av Europakommissionen. Dessa dörrar ska vara typgodkända tills vidare lika tidigare.

Loftgångsdörrar och andra ytterdörrar ska däremot sedan tidigare vara CE-märkta enligt produktstandarden EN 14351-1 respektive EN 13241. Ytterdörrar med brandegenskaper som saluförs från 1 november 2019 måste även CE-märkas enligt produktstandarden för brandegenskaper EN 16034. För Dalocs ytterdörrar införs CE-märkning av brandegenskaper löpande innan 1 november för att uppfylla dessa krav. Detta gör att du nu tex kan få Daloc loftgångsdörr CE-märkt i brandklass EI220/EW60 alt EI230/EW60.

En säkerhetsdörr från Daloc skyddar mot giftig rök och dödliga brandgaser enligt SS-EN 13501-2 klass Sa, S200.

Dalocs säkerhetsdörrar är testade av Stöldskyddsföreningen, RISE och certifieras av Svensk Brand och Säkerhetscertifiering enligt SS-EN 1627.

Säkerhetsdörr i klass RC3

Här genomförs praktiska inbrottsprov och angrepp med bland annat kofot och kilar. Total testtid är 20 minuter, varav effektiv angreppstid 5 minuter*

Säkerhetsdörr i klass RC4

Här genomförs praktiska inbrottsprov och angrepp med bland annat kofot, kilar, yxa och batteridriven borrmaskin. Total testtid är 30 minuter, varav effektiv angreppstid 10 minuter*

* Att man skiljer på total tid och angreppstid i SS-EN 1627 ger testpersonen möjlighet att ta paus för att vila och tänka igenom nästa steg i testet.

Ljudreduktion 38dB är det vanligaste alternativet när du byter ut din gamla lägenhetsdörr till en ny säkerhetsdörr. Ställer du högre ljudkrav kan du även beställa ljudreduktion 43dB, 48dB eller 53dB.

27dB (Samtal vid normal nivå kan höras och förstås)
33dB (Samtal vid normal nivå hörs svagt men kan avlyssnas)
38dB (Samtal vid normal nivå kan inte förstås, men kan avlyssnas till viss del vid förhöjd ljudnivå)
43dB (Samtal kan inte avlyssnas men rop och skrik hörs svagt)
48dB (Samtal kan inte avlyssnas och rop och skrik hörs inte)
53dB (Samtal, rop och skrik uppfattas ej av det mänskliga örat)

Kontakt