yale doorman i daloc sakerhetsdorr S33 och S43

Modernt låssystem och eller nyckeltub

Vid ett gemensamt byte till nya säkerhetsdörrar är det lämpligt att även se över nyckelhanteringen i föreningen eftersom in och utflyttning under årens lopp förmodligen gjort att ett antal nycklar är på drift. Med Secormodellen hjälper vi till att ta fram den bästa lösningen för er.

Elektroniska låssystem

Säkerhetsdörr Daloc S43, Daloc D43 och Daloc Y43, med flerpunktslås, kan på begäran förses med det elektroniska låset Yale Doorman med bibehållen brandklassning och  inbrottsklassning RC3 enligt SS-EN 1627.
Yale Doorman har belyst display och finns i svart, silver och vit. Öppna enkelt med elektroniska nycklar: Nyckeltag, kod eller (tillval:) fjärrkontroll. Kan integreras med Verisures larmsystem. 

Gamla cylindrar och nycklar på drift

Dörrbytet är ett perfekt tillfälle att ta kontrollen över nyckelhanteringen i föreningen. Gamla cylindrar och många som flyttar in och ut innebär ofta att ett antal nycklar är på drift.

Vi föreslår vilket system som passar bäst i er förening och tar hänsyn till antal dörrar, biutrymmen och era önskemål om fastighetens totala säkerhetsnivå.

Borr- och manupilationsskyddat lås

Säkerhetsdörr S43 är försett med integrerat borrskydd och ett Fix flerpunktslås med modullås från Assa och berörs ej av Evo-låsens problem.

 

nyckeltub

Nyckeltub

En alternativ lösning till C10 cylinder. Lägenhetsinnehavaren placerar sin nyckel i nyckeltuben från insidan. Servicepersonal eller hantverkare kan sedan öppna nyckeltuben från utsida, ta ut lägenhetsnyckeln och öppna din säkerhetsdörr. När jobbet är klart i lägenheten läggs nyckeln tillbaka i tuben.

ASSA cliq-teknologi

ASSA CLIQ-teknologi

Användningsområde
Uppgraderingsmöjlighet för ASSA dp 4400 systemet. Används för ett effektivt skalskydd off-line och till dörrar man önskar en registrerad och styrd säkerhet. Teknologin möjliggör att elektroniskt ge behörighet för enskilda och/eller grupper av nycklar.

Egenskaper
ASSA CLIQ ingår i av försäkringsbolag godkänd låsenhet. Systemet integreras enkelt till de dörrar som kräver säkerhet Off-line. CLIQ består av en högsäkerhetscylinder med mekanisk och elektronisk blockering. Nyckeln består av patenterad mekanisk kod och en unik elektronisk kod. Information som finns i nyckeln överförs via en kontaktskena för
att godkännas och registreras i cylindern.


ASSA dp 4400

ASSA dp 4400

Användningsområde:
Högsäkerhetscylinder på högsta mekaniska säkerhetsnivå. Rekommenderas för alla typer av mekaniska låssystem.

Egenskaper
Uppfyller fordringar enligt SS 3522 klass 3/EN1303 grade 6 Ingår i av försäkringsbolag godkänd låsenhet

Angreppsskyddad Dyrk- och manipulationsskyddad ASSA dp teknologin är designad med parallella systemkombinationer för optimalt manipulationsskydd.

Övrigt
För objektets lägenhetsdörrar rekommenderas funktionscylinder C10 (ASSA dp 4410) med vilken tillträde till lägenheten vid t. ex. service kan lämnas via cylindern.


ASSA -twin combi 4800

ASSA twin Combi 4800

Användningsområde
För varierande typer av objekt inom bostadssektorn.

Egenskaper:
Uppfyller fordringar enligt Svensk Standard SS 3522, klass 3, EN 1303 GRADE 6. Ingår i av försäkringsbolag godkänd låsenhet
Angreppsskyddad
Dyrk- och manipulationsskyddad

Patenterad nyckelkontroll:
Patenterade nycklar säkerställer att ingen obehörig kan kopiera nycklar. Det innebär att extranycklar tillverkas av patenterade och mönsterskyddade nyckelämnen som kräver ett godkänt och registrerat behörighetsavtal för efterbeställning.

Övrigt:
För objektets lägenhetsdörrar rekommenderas funktionscylinder C10 (ASSA twin Combi 4810) med vilken tillträde till lägenheten vid t. ex. service kan lämnas via cylindern.