Övriga dörrar från Daloc

Från ytterdörrar till vindsdörrar

Dalockoncernens affärsidé går ut på att vara en så komplett dörrleverantör som möjligt. Sortimentet spänner över ett brett register av funktion, klassningar och stilar. Här är de olika dörrar du kan beställa av Secor vid ett dörrbyte.

Fläktcentral etc

Utrymmen som kräver klassade dörrar kan utrustas med ståldörrar med samma utseende som säkerhetsdörrarna till lägenheterna.

Lägenhetsdörrar

En säkerhetsdörr i stål från Daloc håller tjuvar, oljud, brand och brandgas borta, frågan är hur dörren ska se ut: målad, laminat, mönster eller träfront? Vanlig säkerhetsdörr eller loftgångsdörr?

"Tysta rummet"

Allt fler lägenheter förses idag med ett tyst rum där lugn och ro råder. Oftast är det sovrum. Här är det lämpligt att använda en trädörr med ljudklass 25 eller 30dB.

Entréparti

En trygg trappuppgång börjar med ett säkert entréparti. Tillverkas av Daloc i Mellerud.

Drift

In till pannrum och driftcentraler kan dörren vara både brandsäker och inbrottssäker. Men det estetiska kravet är oftast inte lika högt här som högre upp i huset.

Lägenhetsförråd

Brandklassade dörrar till förråd på vind och i källare. Kan vara en säkerhetsdörr eller en branddörr försedd med brytskydd.

Övriga dörrar i trapphuset

Sedan den 1 januari 2013 skall dörrar mot trapphus enligt lagen vara brandklassade och dessutom skydda mot giftig rök. Det Boverket i avsnitt 5:534 anger som måttstock för röktäthet är brandgastäthetsklass Sm enligt SS-­EN 13501-­2.  

Tvättstugan

Miljön i en tvättstuga varierar mycket. Ibland fuktigt och ibland torrt. Det ställer hårda krav på formstabilitet. En ståldörr, t ex S30 är då ett bra alternativ. Vill man dessutom låsa säkert om sina kläder väljer man en säkerhetsdörr.

Cykelrum/förråd

En säkerhetsdörr eller ståldörr med brytskydd i kombination med ett säkert låssystem gör att cyklar och personliga saker får vara i fred. Komplettera med ett sparkskydd, när cyklarna ska ut och in skaver de lätt dörrbladet.

Garagedörrar

Finns i olika material och utförande.