Säkert montage på alla sätt

Säker dörr, säkert montage - nära dig

Montaget sker efter ett väl inarbetat mönster alltid enligt en egenutvecklad montageprocess, Secormontaget.

En säker dörr är en rätt monterad dörr

Montaget är en del av dörren. Fel monterad dörr betyder att brandgas kan sippra in, tjuvar lättare ta sig in, ljud höras från trapphuset o s v. Hur bra dörren än är. Därför är det viktigt att dörren monteras helt korrekt. Av det skälet är alla våra montörer utbildade och certifierade i det vi kallar för Secormontaget, en egen montageprocess som i detalj beskriver steg för steg i installationen. På det viset kan du vara helt säker på att få en dörr som lever upp till det vi lovar.

Montageprocessen

Hela processen från köp till färdig installation är enkel och kan beskrivas i tre steg.

1. Planering

Här går vi igenom alla förutsättningar och planerar tillsammans för det fortsatta arbetet.

2. Val av dörr

Vilken typ av dörr är aktuell? Hur ska den se ut? Speciella tillbehör?

3. Installation

Lämna din nyckel på morgonen och kom hem till en ny dörr lagom till lunch! Längre tid än så tar det inte för våra vana montörer att byta dörr. Du kan givetvis också vara hemma under installationen om du föredrar det. Installationen sker efter ett väl inarbetat mönster. Vi använder t ex trappklättrare för att skydda både material och människor. Du behöver heller inte bekymra dig för den gamla dörren. Den ser vi till att forsla bort.

Nära dig

Vi på Secor är en rikstäckande organisation som finns över stora delar av Sverige. Det betyder att vi är tillgängliga, både före, under och efter en installation. Ring 020-440 450 så kopplas du gratis till närmaste representant..